https://www.youtube.com/embed/HHcr8ZRY04w

Loading...
Đạo diễn: Lee Yong Zoo
Gong Yoo, Park Bo Gum, Jo Woo Jin, Jang Young Nam, Park Byung Eun
Hành Động, Khoa Học Viễn Tưởng, Tâm Lý
15/04/2021
Xem thêm trailer Bàn Tay Diệt Quỷ