https://www.youtube.com/embed/RAQbEWYKFyo

Loading...
Đạo diễn: Josh Boone
Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Alice Braga
Hành Động, Phiêu Lưu
28/08/2020
New Mutants - Dị Nhân Thế Hệ Mới là câu chuyện về 5 dị nhân trẻ tuổi, vừa khám phá ra khả năng của mình khi bị giam giữ trong một cơ sở bí mật chống lại ý chí của họ, chiến đấu để thoát khỏi tội lỗi trong quá khứ và tự cứu mình.