CGV
GODZILLA VS. KONG
PALM SPRINGS: MỞ MẮT THẤY HÔM QUA
RAYA & RỒNG THẦN CUỐI CÙNG
SONG SONG
TOM & JERRY: QUẬY TUNG NEW YORK
AINBO: NỮ CHIẾN BINH AMAZON
VÌ YÊU MÀ ĐẤU